V současné době Rezervační systém Karlovarského kraje nenabízí možnost provedení rezervace.

Informace k odběrovým místům na covid-19 včetně kontaktních údajů naleznete na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR https://testovani.uzis.cz/.


Při opětovném spuštění rezervačního systému bude Karlovarský kraj o této skutečnosti informovat veřejnost prostřednictvím webových stránek Karlovarského kraje www.kr-karlovarsky.cz, sociálních sítí a hromadných informačních prostředků.